Find vej med kort

Og byg dit helt eget kort-udsnit…

Har du prøvet at finde vej med et kort? Et godt kort skal både give overblik og vise detaljer, som kirker, gårde, og vandløb. Du kan selvfølgelig bruge et digitalt kort, men det er besværligt at zoome ud for at få overblik og zoome ind for at kunne se detaljer. Den perfekte løsning findes dog allerede: Det "topografiske" kort.

Topografisk kort

Et topografisk kort viser virkeligheden — men formindsket ned i et særligt målestoksforhold. Ofte er det forholdet 1:25000, så 4 cm på kortet svarer til 1 kilometer i virkeligheden. Det topografiske kort tager alle relevante detaljer med og bruger klare signaturer til at vise skove, byer, veje, kirker og gårde.

Dit helt eget topografiske kort

Men hvordan får du fat i et topo­grafisk kort? Det kan du lige her: Lav dit helt eget 4-cm kort over spejder­hyttens om­givelser, langs ruten for jeres vandre­tur eller over skoven, hvor I skal på løb.

Vælg centrum for dit kort

Vælg papir, opløsning og målestok

Link:

PS. Skriv til spejderliv@kfumspejderne.dk, hvis du opdager noget i kort-bygger-maksinen, der ikke virker.

PPS. På nogle mobiler kan man ikke eks­portere alt for "store" billeder. Her plejer A5 med 300dpi, A4 med 200dpi eller A3 med 150dpi at virke.

Signaturer

Hvad betyder alle de små ikoner på kortet? Ikonerne kaldes signaturer, og de viser hvor kirker, gårde, broer osv. ligger.

De fleste signa­turer ligner hinanden. Her er et udklip fra vores spejder­håndbog med de mest alminde­lige:

Det topo­grafiske kort her på siden bruger også de samme generelle signa­turer, men hvis du vil have den helt eksakte betyd­ning af hver signatur, kan du hente den til­hørerende signatur­forklaring.

Dataforsyningen

Kortene kommer fra det topo­grafiske Danmarks­kort i måle­stoks­forholdet 1:25000 (4cm-kort), som er udgivet af Data­forsyningen.

dataforsyningen.dk er der mange flere kort over hele Danmark. Også gamle historiske kort. Du kan se og udskrive de mange andre kort med f.eks. "Historiske Kort"" fra Styrelsen for Data­forsyning og Effektivisering". Ellers kan du købe udp­rintede kort hos f.eks. Nordisk Kort­handel.

Nørd med din helt egen projektion

Har du helt særlige ønsker til dit kort? Så skal du ikke være bange for at nørde med computer-programmer og kort-projektioner. Til gengæld kan det gøres helt gratis. Du skal først have adgang til kort­data. Det gør du ved at oprette en bruger på datafordeler.dk. Der­næst vil vi anbe­fale, at du bruger det gratis program QGIS til at tegne kortet.

Du skal så indsætte linket til dine kort-data i QGIS, og så vælge en "projektion". En projektion handler om, hvordan man tegner over­fladen af den krumme jord­kugle på et fladt kort. Hvis du skal tegne kort fra Dan­mark, vælger man normalt projektioner som EPSG:4094, EPSG:4093, EPSG:25832 (UTM) eller den klassiske EPSG:4326 (WGS84).

Hvis du har mod på det, findes der en del for­klaringer på engelsk til, hvordan programmet fungerer. Dem kan du finde på qgistutorials.com. Her er for eksempel en engelsk forklaring på, hvordan du indsætter forskellige "net" på dit kort.

Du kan læse meget mere om, hvordan du finder vej med topo­grafiske kort, signa­turer og højde­kurver i bogen Spejderliv.

Cookie- og privatlivsindstillinger Åbn